mercredi 14 octobre 2009

Saigon Hotel

Khách sạn Sài gòn


Saigon Hotel and typical Vietnamese transportation.
Collection de Mike RobertsGửi ngày 30 tháng bảy năm 1966?

Hi boss,

Hope all is well. Only 93 days to go. Say hi to all. I see Tom Bourlier made 2/lt and will come over here. Do you know where and what company? Please pass on to me if you do. I have a friend of his, Ed Smith. May need job upon return. Can drive truck or jeep. Will be glad to get back. Life here is really not bad, however. Use the camp much? Have a swim on me. Good luck in selling flowers. Your friend, Tom
---------------------

Tiếng hát Ngọc Lan
Mùa đông sắp đến trong thành phố (Đức Huy)

vendredi 2 octobre 2009

Saigon, Paris of the Orient

Sài gòn, Paris của Phương Đông


Saigon, Paris of the OrientBưu ảnh của một lính Mĩ gửi về nhà cho ông qua US Air Force Postal Service
Collection de Mike Roberts


Free Air Mail
21 May 66
Dear Grandad,

You should be getting some of our warm weather in the States by now! However, I doubt if you're getting as much rain for the heavens open up daily here showering us with great quantities of water. The political situation here is tense and seemingly hopeless! I'm now living in a brand new hotel with air conditining so we're in good shape.

Love, Tony

---------------------

Khánh Hà


Thái Hiềnjeudi 1 octobre 2009

Santo António

Thánh Antoine
(*1195 – †1231)


20 escudos vàng, chapa 7
Phát hành ngày 26 tháng năm 1964
---------------------


Nhà thờ Thánh Antoine tại Lisbonne

Ferdinand de Bulhoes (Fernando Martins de Bulhões) , thường được tôn kính gọi là Antoine de Padoue hay Antoine de Lisbonne, là một vị thánh đạo Thiên chúa giáo. Ông sinh ra trong một gia đình qúi tộc giàu có theo nghiệp binh đao.
Ở Bồ-đào-nha và Brasil, Thánh Antoine (Santo António) được coi là vị thánh của hôn nhân do truyền thuyết kể rằng ông đã giảng hòa được cho nhiều cặp vợ chồng. Ngày giỗ của ông, 13 tháng sáu, cũng là ngày lễ của thành phố Lisbonne (Lisboa) , được tổ chức với những đoàn diễu hành và đám cưới của một vài cặp.
Tại Uvari (Tamil Nadu, Ấn-độ), Nhà thờ Thánh Antoine là nơi có một bức tượng gỗ lâu đời. Người ta cho rằng bức tượng này đã cứu toàn bộ thủy thủ đoàn của một con tàu Bồ-đào-nha khỏi bệnh tả. Cũng theo dân gian, hàng ngày Thánh Antoine đều làm được những điều thần diệu, vì thế nhiều khách hàng hương thuộc các tôn giáo khác nhau từ khắp nơi ở miền nam Ấn-độ thường tìm đến Uvari.


Nguồn : wikipedia

----------------------

Tiếng hát Ngọc Lan

Cho người tình lỡ

Ngăn cách

Một lần nào cho tôi gặp lại em