dimanche 14 juillet 2013

14 juillet

(* 1802 - † 1885)


Năm quan mới phát hành ngày mồng bảy tháng hai 1963