vendredi 27 août 2010

Ngày mùa

Ngày mùa

VIỆT-NAM * Gặt lúa
Le moissonnage - The harvest.


Gửi từ APO 143 San Francisco, California ngày 27 tháng tám 1964
đến địa chỉ RIVER HOUSE, Apt #A-301
1600 South Joyce Street, Arlington, Virginia 22202
--------------------
Wednesday, August 26, 1964
Dear Mary,
After two attempts I finally got your records in the mail today. I'm so happy for that! (Had I sent them airmail it would have cost over $11.00. Since there's no hurry ~ especially as far as you're concerned I sent them by surface so you won't receive them until October. I'm sure as I don't think I'll have your usual luck ! Just in case you and Sibyl would like the time switches I told her about. I bought two in the PX today while they were available. If you're not interested it's all right. I can always use them. Love, P
----------------------
Tiếng hát Thái Thanh & Ý Lan
Bài ca sao - Nụ tầm xuân

jeudi 19 août 2010

Monument de la Justice

Quảng trường Neyret, Hà nội

60. Tonkin. HANOI - Monument de la Justỉce

Tượng thần Công lí

Collection de Van-Xuan , à Hanoï (Tonkin)

Tượng thần Tự do đặt trong vườn Luxembourg, Paris.

Nguồn wikipedia

--------------------


Tượng thần Tự do đặt trong vườn Luxembourg, Paris.

Nguồn wikipedia

"Dẹp tượng nhưng không hủy mà đưa đến bảo tàng là hành động văn hóa. Chẳng bù với nhiều cuộc cách mạng phương Đông, hễ dấy lên thì mọi thứ thuộc về văn hóa đều bị xóa sạch trơn. Việt Nam có lẽ là nước tồi tệ nhất về phương diện này. Không nói các triều đại phong kiến, triều sau lên thay thế nào cũng đập phá đình đài lầu gác của triều trước để lại; cũng không nói những phong trào có tính quần chúng như Xô-viết Nghệ Tĩnh, Cải cách ruộng đất... di sản văn hóa bị mất mát không biết bao nhiêu mà kể (có thể nói sách Hán Nôm thì mất hầu sạch); chỉ nói ngay khi các cuộc đảo chính và cách mạng năm 1945 lên là Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết rồi tượng Alexandre de Rhodes, tượng Bà Đầm Xòe... ở Hà Nội đều bị đập tan tành. Giá thử tượng Bà Đầm Xòe còn để lại trong bảo tàng thì nay ta vẫn có được một tác phẩm thu nhỏ do tự tay nhà nghệ sĩ, Công trình sư nổi tiếng Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) chế tác, và cũng là một kỷ vật biểu tượng Nữ thần Tự do đang đứng sừng sững trên đất Hoa Kỳ. Cứ nghĩ đến đấy lại thấy sự vô văn hóa bao giờ cũng phải trả một giá quá đắt. (...) "--------------------

Merci beaucoup , Monique !


--------------------

Tiếng hát Anh Tú