jeudi 24 février 2011

Un petit désespoir

Bồ-đào-nha


500 escudos (Chapa 13)
Phát hành ngày mồng 7 tháng mười một 2000

jeudi 3 février 2011

Năm Tân Mão

Hà-nội 1904


TONKIN HANOI -671. Square Paul-Bert et l'Hôtel des Postes
Hà-nội - 671. Vườn hoa Paul-Bert và Sở Bưu-điện
Collection de Dieulefils
--------------------
Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao)