vendredi 7 août 2009

Índia

Ấn-độ#712. 200 escudos đúc năm 1998Năm 1498, Vasco de Gama đã tìm được con đường biển dẫn đến xứ Ấn-độ và đặt nền móng cho mối giao thương trực tiếp giữa Ấn-độ với châu Âu. Người Bồ-đào-nha sớm thiết lập các thương điếm của họ tại Goa, Daman, Diu và Bombay. Tiếp đến là người Hòa-lan và Anh, họ lập cơ sở buôn bán ở hải cảng thuộc bờ biển phía tây Surat vào năm 1619, rồi sau đó là sự hiện diện của người Pháp. Xung đột giữa các vương quốc ở xứ Ấn-độ đã tạo cơ hội cho các lái buôn người Âu dần gây được ảnh hưởng chính trị và chiếm đất đai. Mặc dù người Âu lục địa kiểm soát được nhiều vùng đất tại miền nam và đông Ấn-độ trong suốt thế kỉ XVII nhưng cuối cùng các vùng lãnh thổ này của họ bị rơi vào tay người Anh, ngoại trừ các tiền đồn của người Pháp ở PondichéryChandernagor, hải cảng Travancore thuộc về Hòa-lan và ba thuộc địa của Bồ-đào-nha là Goa, Daman và Diu.Nguồn wikipedia


----------------------

Michel Berger


Aucun commentaire: