mardi 1 septembre 2009

Hưng Yên

Hung yên , le pays natal de maman


165 TONKIN - Hung-Yen. Pagode
Hưng yên. Ngôi chùa
Collection de P. Dieulefils


Les longanes de cette provinces sont très appréciées.

---------------------
Gửi từ Đáp cầu ngày 24 tháng chạp 1903
Đến địa chỉ Château de Maupertuy , Riom (Puy de Dôme) ngày 27 tháng giêng 1904
----------------------
Khánh Hà

Aucun commentaire: