lundi 9 novembre 2009

Berliner Mauer

La chute du Mur de Berlin
9 novembre 1989


Bức tường Berlin, đoạn chạy qua Friedsrichstrasse. Một lính Mĩ đứng cạnh tấm biển báo, hai quân nhân Đông Đức đứng sau làn ranh màu trắng cắt ngang con phố.

*****


Bức tường Berlin ở Chausseestrasse.

******Bức tường Berlin ở Bethaniendamm. Đoạn này của bức tường được xây năm 1966.


Đã hai mươi năm trôi qua, khi nào chúng sẽ giãy chết ở đầu đông?


Nguồn : http://www.berlinermauer.se/


****************

Berlin 1989 : Souvenirs du monde d'hier (Le Monde)

Mur de Berlin (RFI Việt ngữ)

****************

Scorpions


Wind of Change

Aucun commentaire: