vendredi 28 mai 2010

Bon week-end !

Le Pérou


1000 intis phát hành ngày 28 tháng sáu 1988
Série B 9180819 P


---------------------
Merci encore, Bertrand !
---------------------
Hãy yêu như chưa yêu lần nào (Lê Hựu Hà)

Aucun commentaire: