vendredi 25 mars 2011

Magyarország

A Széchenyi lánchíd


200 forint đúc năm 2009, mặt sau đồng xu mang hình Cầu Xích Széchenyi, biểu tượng của Budapest.

Đầu cầu phía bên Pest.

Ảnh: Wikipedia

***********


Nagyon köszönöm Antal !
Aucun commentaire: