vendredi 1 janvier 2010

Jour de l'an

Bonne Année !

671. TONKIN - Hanoï - Square Paul-Bert et Hôtel des Postes
Hà nội - Quảng trường Paul Bert và Sở Bưu điện
Collection de P.Dieulefils
---------------------
Paul Bert
(*1833 - †1886)

Paul Bert sinh ngày 19 tháng mười 1833 tại Auxerre. Xuất thân từ cộng đồng những người theo giáo lí Jansen (Giăng-xen), ông theo học trường Bách khoa (Ecole Polytechnique) với ý định trở thành kĩ sư song ông không tốt nghiệp trường này. Thời gian sau, Paul Bert học luật và có bằng tiến sĩ ngành này năm 1857. Chịu ảnh hưởng của nhà động vật học Louis Pierre Gatiolet (1815-1865), Paul Bert quan tâm đến bộ môn sinh lí học và trở thành một trong những học trò xuất sắc nhất của Claude Bernard. Đậu bằng tiến sĩ y khoa năm 1864 (Luận văn về chủ đề các loại ghép tạng động vật), và bằng lấy tiến sĩ khoa học năm 1866, cùng năm này ông trở thành giáo sư dạy môn sinh lí học ở Bordeaux và là vị giáo sư trẻ nhất nước Pháp thời bấy giờ. Ba năm sau, ông tham gia giảng dạy tại Sorbonne và trở thành hội viên Viện Hàn lâm Khoa học vào năm 1882. Tên tuổi của Paul Bert gắn liền với lĩnh vực sinh lí học liên quan đến hoạt động lặn dưới đại dương. Một giải thưởng mang tên ông do Cơ quan Không gian Hoa-kì và Hội Sinh lí học Hoa-kì lập ra để tặng thưởng cho các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh lí học vũ trụ.
Paul Bert có một số bài viết về vấn đề chủng tộc, trong đó ông đề cao giống người da trắng và coi thường các sắc dân khác, đặc biệt là người Phi.
Nhiều đường phố ở Pháp cũng như ở Đông-dương thời thuộc địa (Hà-nội, Hải-phòng) mang tên Paul Bert bởi lẽ ông đặc biệt được biết đến với tư cách một chính trị gia. Ông để lại dấu ấn của mình trong ba lĩnh vực: giáo dục quốc dân, tín ngưỡng và thuộc địa. Ông là dân biểu phái cộng hoà, bộ trưởng giáo dục và bộ trưởng phụ trách các vấn đề tín ngưỡng của chính phủ Gambetta từ ngày 14 tháng mười một 1881 đến 30 tháng giêng 1882. Paul Bert cùng với Jules Ferry là những vị sáng lập ra loại hình trường học miễn phí, bắt buộc và phi tôn giáo. Ông đặc biệt chú tâm vào việc dạy chữ cho các bé gái và biên soạn một số giáo trình giảng dạy khoa học có giá trị cao về mặt sư phạm. Cũng giống như nhiều người theo phái cộng hoà thời đó, Paul Bert có quan hệ mật thiết với Hội Tam điểm (Franc-Maçonnerie) nhưng ông chưa từng là thành viên của hội này.

Tháng giêng 1886, Paul Bert được bổ nhiệm chức Thống sứ tại Bắc-kì và An-nam. Ông đến Hà-nội ngày 8 tháng tư 1886. Ngày 11 tháng mười một 1886, ông mất tại thành phố này vì bệnh tả.Tượng đài Paul Bert ở Auxerre
------------------------
Pour mes visiteurs francophones, la biographie de monsieur Paul Bert se trouve ici
-----------------------
ABBA

2 commentaires:

Confini amministrativi - Riigipiirid - Political borders - 国境 - 边界 a dit…

Hello there! What a nice blog indeed, I did find just surfing.
I wanted to invite You to click on my nickname and visit a page of my blog about borders.
You'll find two interesting photos of Vietnam. Click on them, enlarge and copy for Your blog, if You like them.
Best wishes from an Estonian living in Italy.

Hanoï a dit…

Thank you for your visit. Regards.