dimanche 11 janvier 2009

Le Nouveau Théâtre

Nhà Hát Lớn29. Hanoï - Le Nouveau Théâtre

Nhà Hát Mới
-----------------

Gửi từ Hà nội ngày 5 tháng chạp 1913

Đến Pnom Penh, Cambodge.
-------------------
Nhà Hát Lớn Hà nội, một phiên bản của nhà hát Opéra tại Paris, do kiến trúc sư François Lagisquet thiết kế, được khởi công xây dựng năm 1901. Phải mất mười năm xây dựng với tổng chi phí lên đến 800.000 piastres Đông dương, công trình này mới được hoàn thành. Vị trí xây dựng Nhà Hát Lớn vốn là một cái hồ nằm gần cửa ô Tây long, một cửa ô mở qua toà thành đất bao bọc kinh thành Thăng long. Vì đây là đất đầm hồ, cho nên khi thi công phần móng, người Pháp đã phải cho đóng xuống ba mươi lăm nghìn chiếc cọc tre và đổ một lớp bê-tông dày gần một mét. Đỉnh cao nhất của toà nhà là ba mươi tư mét. Nhà Hát Lớn chính thức đi vào hoạt động bắt đầu từ mùa kịch năm 1911.(theo Tô Hoài và Nguyễn Vinh Phúc: Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quyển 2, tr.78; NXB Trẻ, TP. HCM - 2000)

Mặt sauChère Madame,
Sommes arrivés en bonne santé à Hanoi après une traversée mouvementée. Il fait très froid, j'aime encore mieux le climat du Cambodge. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Embrassez pour nous votre petit mignon. A* Cordialement à vous. Marc Marti...

A* : Le signataire a dû se rendre compte qu'il avait oublié cordialement et l'a rajouté sans suprimer le a initial .

Aucun commentaire: