jeudi 15 janvier 2009

Henrique O Navegador

Henrique Người đi biển

Henrique O Navegador
#670. 200 escudos đúc năm 1994Huy hiệu của Hoàng tử Henri, tức Người đi biển, với khẩu hiệu

"talent de bien faire"

Hình trên lấy từ fr.wikipedia.org

Aucun commentaire: