lundi 25 mai 2009

Affectueux souvenirs

Thành Hà nộiHànoï : Mur d'enceinte de la citadelle (démolie)
Hà nội : Bức tường bao quanh cấm thành (đã bị phá bỏ)

---------------
Gửi từ Hà nội ngày 21 tháng mười 1902
Đến địa chỉ 200, boulevard Voltaire - Paris

21 oct. 1902
Affectueux souvenirs

Aucun commentaire: