mercredi 27 mai 2009

Vasco de Gama

Vasco de Gama
(*1469 - †1524)

5000 escudos , chapa 3

Phát hành ngày mồng 5 tháng giêng 1995

--------------

Thông tin thêm về Vasco de Gama

Aucun commentaire: