mardi 19 mai 2009

Thời gian ...

Pedro Álvares Cabral
(*1467?- †1520?)


1000 escudos, chapa 13
Phát hành ngày 12 tháng ba 1998

Série 2B0029999Xem thêm về Pedro Álvares Cabral tại đây
----------------------------

Tuấn Ngọc hát Hoài cảm (Cung Tiến)
Ngọc Lan hát Một lần nào cho tôi gặp lại em (Vũ Thành An)

Aucun commentaire: