samedi 14 mars 2009

Historia de Japam

Chuyện xứ Phù-tang#698. 200 escudos đúc năm 1997
******

Đức cha Luís Fróis (sinh năm 1532 tại Lisbonne, mất năm 1597 tại Nagasaki) là nhà truyền giáo dòng Tên. Ông là một trong số những người Tây-phương đầu tiên đặt chân lên đất Nhật-bản. Năm 1563, ông đến đất nước mặt trời mọc để truyền bá đức tin, tiếp bước Francisco Xavier, người đã ở xứ sở này từ năm 1549. Một năm sau, ông đến Kyoto và tiếp kiến Ashikaga Yoshiteru, vị tướng quân (shogun) vào thời gian đó. Năm 1569, Luís Fróis kết thân với Oda Nobudaga và sống tại tư dinh của vị này ở Gifu trong một thời gian ngắn khi ông đang viết sách. Trong khoảng ba chục năm sống tại đây, ông đã đi thăm thú nhiều nơi, điều này giúp ông nắm vững phong tục của người Nhật. "Chuyện xứ Phù-tang" (Historia de Japam) là một tác phẩm nổi tiếng của Luís Fróis.

******


Về chữ viết tắt IHS trên đồng xuẤn tín của dòng Tên. "IHS" là 3 chữ đầu của "IHΣOYΣ", "Giêsu" trong tiếng Hi-lạp. Về sau được giải thích như "Iesus Hominum Salvator" ("Giêsu đấng Cứu chuộc nhân loại") hoặc "Iesum Habemus Socium" ("Chúng ta có Giêsu là Bạn hữu")

Tham khảo từ trang này

Aucun commentaire: