mercredi 11 mars 2009

Parle plus bas

Hỏi nhỏ
1977 & Đông-dương thuộc Pháp

Cơ quan Khí tượng Hoàng-gia Anh tại Cửu-long, Hồng-công gửi lá thư này sang Việt-nam ngày 14 tháng năm 1977. Có một điều khó hiểu là đến thời điểm đó mà họ vẫn đề địa chỉ người nhận

"The Director

Service Met. de l'Indochine

Saigon,

Indochine Française."

Chẳng lẽ đến năm 1977, người Anh vẫn cho rằng Đông-dương thuộc về nước Pháp? Ai có thể giải thích giúp tôi thắc mắc này được không? Xin cảm ơn trước.

*******

Xem Patrick Fiori hát Parle plus bas .
Nghe Patrick Fiori hát bài này
Nghe Tino Rossi hát bài này
Xem Dalida hát bài này

2 commentaires:

Anonyme a dit…

I think the weather service was just slow to update mailing list, like any government agency, lots of talk, very little work.
Bob, OH - USA

Hanoï a dit…

You may be right, my elder friend! Thank you for your nice gifts :-))