jeudi 26 mars 2009

Partilha do Mundo

Phân chia Thế giới

#672. 200 escudos đúc năm 1994


****************************
Đường phân định trên bình đồ của Cantino (1502)

Aucun commentaire: