lundi 20 avril 2009

Alliança Portugal - Reino do Sião

Liên minh Bồ-đào-nha và Vương quốc Xiêm#689. 200 escudos đúc năm 1996


-----------------------

Năm 1511, Alfonso de Albuquerque, phó vương xứ Ấn-độ, cử Duarte Fernandes đi gặp vua Xiêm để trao bức thông điệp hữu nghị. Sau đó, một phái đoàn ngoại giao Bồ-đào-nha do António de Miranda de Azevedo dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc chính thức với triều đình Xiêm tại Ayutthaya vào năm 1512. Đây cũng là lần đầu tiên nước Xiêm có liên hệ với người phương Tây. Trước đó, người Bồ-đào-nha đã làm ăn buôn bán với xứ Malacca (Mã-lai) ở phía nam và họ xem Vương quốc Ayutthaya (Xiêm) như một cơ hội để mở rộng quan hệ thương mại với toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Năm 1517, Ayutthaya kí hiệp định thương mại chính thức với Bồ-đào-nha để đổi lấy súng đạn và phương pháp huấn luyện quân sự của người Âu.

Aucun commentaire: