jeudi 2 avril 2009

Hà nội 1950

Bờ Hồ 1950


Chuyến tàu điện chạy qua Bờ Hồ vào một ngày hè có lẽ rất nắng
*******
Chiếc thiếp trên nằm trong một loạt các bưu ảnh mà một quân nhân đã viết trong thời gian anh lưu trú tại Đông-dương. Chúng được anh gửi đi trong suốt hành trình và thời gian lưu trú ở mỗi miền đất (Hà-nội, Huế, Sài-gòn). Tất cả đều được đánh số thứ tự và đề ngày tháng.
Cette carte issue d'une série écrite par un militaire ayant séjourné en Indochine. Les cartes ont été expédiées durant son trajet et son séjour. Elles sont toutes numérotées et datées.
N° 269. Hanoï le 23 Décembre 1950

et ma Petite femme chérie
En Souvenir de ton petit mari qui t'aime à la vie et qui ne t'oublie pas.
Bons et tendres baisers


Aucun commentaire: