jeudi 30 avril 2009

C'était il y a 34 ans, jour pour jour, que Saïgon a chuté

Sài gòn sụp đổ


Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Gửi từ Sài gòn ngày 6 tháng sáu 1967 đến Alpena (Michigan - Hoa kì)

-------------------------------
Về những biểu tượng của dân tộc bị quên lãng
Cờ quẻ Ly


Cờ quẻ Ly của Chính phủ Trần Trọng Kim (9/3/1945 - 22/8/1945)
Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố độc lập. Ngày 11 tháng ba 1945, ông tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Quý Mùi 1883 và Hòa ước Giáp Thân 1884. Chính phủ độc lập được thành lập ngày 17 tháng tư 1945, đứng đầu là nhà học giả Trần Trọng Kim. Quốc hiệu được đổi thành Đế quốc Việt Nam và, ngày 8 tháng 1945, quốc kỳ được chọn gọi là cờ quẻ Ly. Lá cờ này mang nền vàng, ở chính giữa có một quẻ Ly màu đỏ. Quẻ Ly là một trong tám quẻ của bát quái và gồm một vạch liền, một vạch đứt và một vạch liền; bề rộng của các vạch này chỉ bằng một phần bề rộng chung của lá cờ.
Cờ quẻ Ly là cờ của cả nước Việt nam, nhưng trong thực tế phát-xít Nhật vẫn cai trị Nam kì. Sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Nam kì mới được trao trả ngày 14 tháng tám 1945, nhưng mười ngày sau đó Hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Nam kì, trên thực tế, chưa bao giờ dùng cờ quẻ Ly.
*******

Cờ vàng ba sọc đỏ

Quốc kỳ của Quốc gia Việt nam và Việt nam Cộng hòa
............

Quốc huy của Quốc gia Việt nam và Việt nam Cộng hòa

Lá cờ vàng ba sọc đỏ do Lê Văn Đệ, một họa sĩ nổi tiếng thời Đệ nhị thế chiến vẽ và đã được vua Bảo Ðại chọn trong nhiều mẫu cờ khác nhau được trình lên tại một phiên họp ở Hương cảng vào năm 1948. Trong cuộc họp đó, ngoài nhà vua còn có đại diện các đoàn thể chính trị và tôn giáo cùng một số thân hào nhân sĩ ủng hộ Quốc gia Việt nam. Lá cờ có nền vàng với ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm vắt ngang ở giữa, tượng trưng cho quẻ Càn trong Bát Quái, giống như cờ của triều đình Huế trong thời gian từ 1890 đến 1920, với ý nghĩa rằng màu vàng trên lá cờ tượng trưng cho màu da người Việt, cho quốc gia dân tộc Việt nam còn ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền của Việt Nam. Có thông tin khác, theo Tiziano Terzani kể lại thì Linh mục Trần Hữu Thanh nói với ông ta rằng lá cờ vàng ba sọc do linh mục vẽ ra và ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền của Việt Nam: Bắc, Trung, Nam – nhưng cũng là Ba Ngôi Tam Vị Nhất Thể: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Về sau, luận cứ này được thiếu tướng Đỗ Mậu, cựu phó thủ tướng Việt nam Cộng hòa trích dẫn lại. Tuy nhiên ngoài hai nhân vật trên, ý kiến này không được nhiều người chia sẻ.
Bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng này bằng nhau và bề ngang chung của năm sọc bằng một phần ba bề ngang chung của lá cờ. Ngày 2 tháng sáu 1948, chính phủ lâm thời của thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của Quốc gia Việt nam. Lá cờ này về sau tiếp tục là quốc kỳ của chính quyền Quốc gia Việt Nam (1949-1955), và là quốc kỳ của suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt nam Cộng hòa (1955-1975).
Hiện nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ không còn được phép sử dụng tại Việt nam. Tuy nhiên, qua Chiến dịch Cờ Vàng, nó đã được chính quyền của nhiều thành phố và tiểu bang thuộc Hoa kì công nhận là "Lá Cờ Tự Do và Di Sản" (Heritage and Freedom Flag) và được coi là là biểu tượng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương.
Theo wikipedia bản tiếng Việt
...........
Lá cờ vàng ba sọc đỏ dường như xuất hiện lần đầu tiên là ở Bắc kì. Dưới đây là một số hình ảnh do các phóng viên của tạp chí Life chụp lúc Hà nội đón quốc trưởng Bảo Đại (có lẽ sau khi ông kí kết Hiệp ước Vịnh Hạ long với người Pháp, ngày mồng 5 tháng sáu 1948)............
Cờ vàng ba sọc đỏ được cắm trên nóc tòa nhà Bắc Bộ Phủ tháng bảy 1948
Nguồn panoramio

Aucun commentaire: