mercredi 15 avril 2009

Enviados Daimios Kiushu

Những sứ giả của các lãnh chúa vùng Cửu châu#667. 200 escudos đúc năm 1993


******************

Những sứ giả của các lãnh chúa vùng Cửu châu


Công việc truyền đạo của các giáo sĩ dòng Tên trên đất Nhật-bản, trong khoảng hai năm đầu, không hề suôn sẻ mặc dù họ đã có những bài học kinh nghiệm từ Ấn-độ. Hầu hết dân xứ mặt trời mọc vẫn là Phật tử và họ không tin Chúa có thể tạo ra muôn loài. Tuy nhiên, với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các giáo sĩ, nhiều lãnh chúa Nhật-bản (daimio) đã chấp nhận cải đạo. Mặt sau của đồng xu trên miêu tả bốn samourai ở lứa tuối mười hai, mười ba của các lãnh chúa vùng Omoura, Arima và Otomo trên đảo Cửu châu, họ ăn mặc theo lối Tây phương. Bốn vị quí tộc trẻ tuổi này này đều là những người cải sang đạo Ki-tô và theo học ở một trường dòng của hội dòng Tên. Sau khi cộng đồng tín đồ dòng Tên được hình thành vào năm 1580 tại Nagasaki, các lãnh chúa đã cử bốn người này sang châu Âu yết kiến vua Bồ-đào-nha và giáo hoàng Grégoire XIII. Lúc đó là vào năm 1582. Họ gồm Ito Mancio, Chijiwa Miguel, Nakaura Juliano và Hara Martino. Chuyến công du châu Âu của phái đoàn này vốn là một phần trong chiến dịch của Cha Alessandro Valignano nhằm thuyết phục Toà thánh La-mã về sự cần thiết của “thuyết thích ứng”, một thuyết ông đã đề xuất sau khi đi thăm phương Đông với tư cách Khách Trưởng đoàn của Hội truyền giáo dòng Tên. Trong thuyết này, Vilignano đã trình bày cặn kẽ điều ông coi là bản sắc độc nhất vô nhị của văn hoá Nhật-bản.

Aucun commentaire: