jeudi 23 avril 2009

Macau

Macao#691. 200 escudos đúc năm 1996-------------------------


Macao, một nhượng địa nhỏ bé, được các nhà truyền giáo và lái buôn Bồ-đào-nha thành lập năm 1557. Đây là thương điếm lâu đời nhất của người Âu ở Trung-hoa. Lãnh thổ này được triều đình nhà Minh trao cho Bồ-đào-nha. Để đổi lại, nhà Minh được Bồ-đào-nha giúp chống nạn hải tặc và trả 500 tael bạc tiền thuê đất hàng năm.

Aucun commentaire: